EZKUR-TXERRI

Industrias visitables // Enpresa ekoizleak

Ezkurtxerri enpresako txerriak libre bizi dira haren lurretan, arte-ezkurrak eta pentsu ez- transgenikoak janez. Horri esker, kalitate handiko haragia lortzen dugu.